Project students´meeting in Velke Pavlovice

 

   Projektová shůzka ve Velkých Pavlovicích ve dnech 19. - 24. 5. 2015

V těchto dnech se v našem městě koná mezinárodní projektové setkání mládeže v rámci projektu Erasmus +, které organizačně a programově zajišťuje Gymnázium Velké Pavlovice s podporou města. Přivítání partnerů projektu z Polska, Rumunska, Řecka, Turecka a Španělska se uskutečnilo na radnici města za účasti starosty Ing. Pavla Procházky v pondělí 20. dubna 2015. Zázemí pro uskutečnění vzdělávacího programu jsme našli v Ekocentru Trkmanka. Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání a klade si za cíl zvýšit kvalitu a inovativnost vzdělávacího procesu, rozšířit komunikační a jazykové dovednosti studentů. V rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na E-learning, platformu Moodle, vznikne řada nových vzdělávacích a studijních materiálů, které tvoří vyučující z jednotlivých států. Pro účastníky projektu jsme připravili návštěvu lednického zámku, přilehlých zahrad, skleníku a minaretu. V programu nesmí chybět procházky a poznání našeho města, které doplňují podvečerní program našich partnerů. Všem, kteří se na projektu podílejí, přejeme hladký průběh, aby hosté odjížděli s pocitem příjemně prožitých dnů ve Velkých Pavlovicích.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

 

27. 4. 2015

Erasmus + ve Velkých Pavlovicích

Polsko, Rumunsko, Řecko, Španělsko a Turecko – z každé země přijelo 19. 4. navštívit naši vinařskou oblast 5 studentů spolu s dvěma učiteli. Cílem týdenního projektu bylo zdokonalení se v používání platformy Moodle a Google +.

Tato pětidenní akce byla sice příjemným zpestřením jinak monotónních středoškolských dní, předcházely jí však 3 měsíce dlouhých příprav, které byly také vyplněny obavami z toho, jestli se mezi nás nepostaví jazykové bariéry, či z toho, jestli mezinárodní účastníky náš program vůbec osloví.

V průběhu nedělního odpoledne všichni dorazili ze svých světových koutů – ať už bližších či vzdálenějších – a ubytovali se v přestavěném zámku, nyní zvaném Ekocentrum Trkmanka. Následující den došlo na radnici k oficiálnímu přivítání pod záštitou starosty města i ředitele našeho gymnázia. Nechyběla ani názorná prohlídka naší školy, během které jsme měli možnost zhlédnout připravené prezentace o jednotlivých zemích. Z dalšího programu stojí jistě za zmínku divadelní představení kvarty, ICT kurz probíhající pod vedením Mgr. Sovadiny či tichá pošta, při které 30 studentů hravě dokázalo transformovat větu „I have a black dog“ do finálního „Pink panther“. Večer se všichni spolu s dalšími kantory gymnázia sešli u tradiční cimbálové muziky.

V úterý jsme se během ICT kurzu, tentokrát pod vedením španělské skupiny, učili vytvářet testy a provádět další úkony pomocí Moodlu. Z výčtu našeho dalšího programu sklidila největší úspěch herní konzole xBox. Středa byla ve znamení kulturně-poznávacího výletu v proslulém lednicko-valtickém areálu, kde nám počasí přálo při prohlídce parku, skleníku, ale i projížďce lodí až k romantickému minaretu. Známá restaurace U Tlustých nabídla v podobě svíčkové příjemné zakončení celého odpoledne.  Samozřejmě jsme nezaháleli a následující den nás čekal další počítačový kurz, po němž jsme se vydali vlakem do nedalekého Brna. Později odpoledne došlo k oficiálnímu rozloučení, pak následoval rozlučkový večírek.

Páteční ráno bylo opět ve znamení loučení a slibů o brzkých shledáních. Závěrem bych chtěla hlavně poděkovat našemu učiteli dr. Stanislavu Rubášovi, koordinátorovi Erasmu+, díky kterému jsme mohli být součástí tohoto výjimečného projektu.

                                                                                                                                             Jana Kršková, septima

 
 
 

Invitation.pdf (319Kb)

Erasmus + ve Velkých Pavlovicích

Polsko, Rumunsko, Řecko, Španělsko a Turecko – z každé země přijelo 19. 4. navštívit naši vinařskou oblast 5 studentů spolu s dvěma učiteli. Cílem týdenního projektu bylo zdokonalení se v používání platformy Moodle a Google +.

Tato pětidenní akce byla sice příjemným zpestřením jinak monotónních středoškolských dní, předcházely jí však 3 měsíce dlouhých příprav, které byly také vyplněny obavami z toho, jestli se mezi nás nepostaví jazykové bariéry, či z toho, jestli mezinárodní účastníky náš program vůbec osloví.

V průběhu nedělního odpoledne všichni dorazili ze svých světových koutů – ať už bližších či vzdálenějších – a ubytovali se v přestavěném zámku, nyní zvaném Ekocentrum Trkmanka. Následující den došlo na radnici k oficiálnímu přivítání pod záštitou starosty města i ředitele našeho gymnázia. Nechyběla ani názorná prohlídka naší školy, během které jsme měli možnost zhlédnout připravené prezentace o jednotlivých zemích. Z dalšího programu stojí jistě za zmínku divadelní představení kvarty, ICT kurz probíhající pod vedením Mgr. Sovadiny či tichá pošta, při které 30 studentů hravě dokázalo transformovat větu „I have a black dog“ do finálního „Pink panther“. Večer se všichni spolu s dalšími kantory gymnázia sešli u tradiční cimbálové muziky.

V úterý jsme se během ICT kurzu, tentokrát pod vedením španělské skupiny, učili vytvářet testy a provádět další úkony pomocí Moodlu. Z výčtu našeho dalšího programu sklidila největší úspěch herní konzole xBox. Středa byla ve znamení kulturně-poznávacího výletu v proslulém lednicko-valtickém areálu, kde nám počasí přálo při prohlídce parku, skleníku, ale i projížďce lodí až k romantickému minaretu. Známá restaurace U Tlustých nabídla v podobě svíčkové příjemné zakončení celého odpoledne.  Samozřejmě jsme nezaháleli a následující den nás čekal další počítačový kurz, po němž jsme se vydali vlakem do nedalekého Brna. Později odpoledne došlo k oficiálnímu rozloučení, pak následoval rozlučkový večírek.

Páteční ráno bylo opět ve znamení loučení a slibů o brzkých shledáních. Závěrem bych chtěla hlavně poděkovat našemu učiteli dr. Stanislavu Rubášovi, koordinátorovi Erasmu+, díky kterému jsme mohli být součástí tohoto výjimečného projektu.

                                                                                                                                             Jana Kršková, septima

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.