Informace o nás

Projekt s názvem E-learning in school practise in modern secondary schools across Europe: Let us take up the challenge together byl přijat a schválen národní agenturou (dále jen „NA“) dne 1. 9. 2014 a bude trvat až do 31. 8. 2016.

Celková finanční výše dotace pro naší školu činí: 21 432,00 EUR

Do projektu je zapojeno 6 subjektů:

Polsko:               Zespol szkol Im. Marii Sklodowskiej-Curie w Dzialoszyn

Španělsko:          Instituto de educación secundaria „María Moliner“

Řecko:                 1 epal peiraia

Turecko:              Uzunkopru teknik ve endustri

ČR:                     Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace

Rumunsko:          Scoala gimnaziala „Ion  Tuculescu“

 

Komunikačním jazykem je z důvodu multilingvistiky partnerů anglický jazyk.

Hlavní cíle projektu:

 • projekt byl inspirován potřebou zlepšit efektivnost a flexibilitu učebních a vyučovacích procesů, zvýšit efektivnost komunikace, podpořit celoživotní vzdělávání a vnést inovace do školní praxe
 • podpořit tradiční výuku implementací inovativních E-learningových nástrojů a metod
 • zlepšit kvalitu a efektivnost školního vzdělávání
 • umožnit výuku studentům, kteří nemohou navštěvovat vyučování (studenti s IVP, studenti s SVP)
 • zlepšit úroveň ICT dovednosti studentů a učitelů
 • zlepšit přístup k celoživotnímu učení

Hlavní výstupy projektu:

 • webová stránka projektu
 • metodické materiály pro učitele
 • testy a zkoušení pro studenty
 • online didaktické a učební materiály pro slabé i nadané studenty a jiné studenty s SP
 • využití vhodně platformy moodle
 • otevřená knihovna zdrojů s učebními a výukovými materiály

Předpokládaný efekt:

 • zlepšení základních znalostí studentů v oblasti ICT
 • sdílení inovativních technologií školami v Evropě
 • vytvoření dynamických učebních plánů pro rozvoj ICT gramotnosti
 • prevence nedostatečného školního prospěchu a s tím spojeného ukončení studia na škole

 

Očekávaný dopad:

 • zlepšení profesních dovedností učitelů
 • představeních inovativních E-learningových nástrojů a metod ve školách
 • možnost zapojení veřejnosti do projektu (online kurz angličtiny)
 • rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání
 • zlepšení efektivity vzdělávání na školách
 • zahájení spolupráce různých škol a institucí napříč Evropou

Historie projektu

V průběhu roku 2014 podalo naše gymnázium několik žádostí o spolupráci v projektech v rámci  E-twinningu, kde jsme hledali potenciální partnerské školy. Gymnázium bylo vybráno hned dvěma různými koordinátorskými školami, kterým se líbil náš záměr a hlavně entuziasmus. V březnu byly podány dva nezávislé projekty, a to koordinátorskou školou v Polsku a v Turecku. V červnu jsme se dozvěděli z NA, že jsme byli úspěšní alespoň v jednom případě. Navázali jsme tedy spolupráci s ostatními subjekty, které jsou taktéž zainteresovány do projektu, jehož hlavním koordinátorem je střední škola z Polska. Od této chvíle jsme již pokročili a aktivně pracujeme na zadaných úkolech.

Poděkování za úspěch naší školy patří zajisté paní Mgr. Renatě Bláhové, která aktivně spolupracovala se školním koordinátorem PhDr. Stanislavem Rubášem. Oba svou pílí a zaujetím dokázali dotáhnout celý záměr až do konce.

Naši uživatelé

Náš projekt je zaměřen nejen na studenty a učitele gymnázia, ale i širokou věřejnost.

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.