Co se událo

 

…a opět ve Velkých Pavlovicích

Je to již téměř dva roky, kdy byl v rámci programu Erasmus + našemu  gymnáziu ve Velkých Pavlovicích schválen projekt s názvem “E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe: Let us take up the challenge together” (Nº: 2014-1-PL-01-KA201-003561).  

Celkem šest škol z těchto zemí: Polsko, Španělsko, Rumunsko, Řecko, Turecko a Česká republika se navzájem propojily a začaly pracovat na vytyčeném cíli, který si předsevzaly ve společné žádosti, a to (zjednodušeně) vytvořit společnou moodle platformu, která by sloužila nejen studentům, ale i široké veřejnosti k dalšímu vzdělávání.

 Hlavní koordinátorskou školou, která celý náš projekt zaštiťuje, je Zespol Szkol Im. Marii Sklodowskiej-Curie v Dzialoszynu. Tu jsme také v rámci první společné tzv. „kick-off“ schůzky navštívili v říjnu roku 2014 a všichni se navzájem poznali. Celkem těchto projektových schůzek proběhlo pět a pokaždé v jedné z partnerských zemí. Poslední a tím pádem i závěrečná se uskutečnila ve Velkých Pavlovicích. Vedle těchto „učitelských“ setkání se uskutečnily i dvě mezinárodní studentské schůzky, a to v České republice a v Řecku.

Jak již z názvu vyplývá, tématem tohoto článku je přiblížit čtenářům průběh a výsledky ze závěrečného setkání, které se odehrálo již podruhé v prostorách Ekocentra Trkmanka a také přímo na gymnáziu ve Velkých Pavlovicích.

Datum vyzvednutí všech 14 účastníků setkání přímo z Prahy bylo stanoveno na 28. 6. (úterý), nicméně většina z nich využila možnosti a do hlavního města naší země přiletěla  o několik dnů dříve a město si pořádně prohlédli. Zážitek z Prahy jim narušilo jen dlouhé čekání na náš příjezd, neboť běžná dvouhodinová cesta z Brna se protáhla díky naší úžasné D1 na šest hodin. Toto poměrně dlouhé zdržení narušilo i námi připravený týdenní harmonogram, ve kterém se samozřejmě počítalo s prací i první den. Tak tedy. Do Ekocentra ve Velkých Pavlovicích, kde bylo pro všechny zajištěno ubytování, jsme dorazili až kolem 18 hodiny. Moc času na ubytování sice nezbylo, ale to nakonec nikomu ani moc nevadilo. Večer všechny čekala společná večeře v nedaleké restauraci, které se zúčastnili i všichni vyučující gymnázia.

Ve středu hned po snídani jsme se všichni odebrali k prohlídce našeho gymnázia. Jelikož to byl poslední den, kdy byli přítomni všichni studenti, využili jsme ho k předávání vysvědčení a zasvětili zahraniční učitele do tajů ceremonie výměny vysvědčení za kytičku či čokoládu J .

Po prohlídce a seznámení se s třídou 3. A a septimou jsme se odebrali k návštěvě radnice. Ujal se nás pan místostarosta a provedl nás celým úřadem. Pohoštění a posezení s diskusí na různá témata v zasedacím sále radnice završilo tuto oficiální návštěvu. Po dobrém obědě v nedaleké restauraci jsme se dali do práce.  Jelikož se blížil čas ukončení projektu a napsání závěrečné zprávy pro NA, byla naše činnost zaměřena právě tímto směrem. V odpoledních hodinách jsme měli domluvenou návštěvu Mgr. Ivany Brabcové, která je etwinning ambasadorem a jež si pro nás připravila workshop o využívání etwinning platformy k navazování kontaktů s jinými školami a vytváření nových možností při získávání projektů.

Následijící den byl více odpočinkový (to však neznamená, že jsme nepracovali J). Pro naše hosty jsme připravili návštěvu Lednicko-Valtického areálu, samozřejmě s prohlídkou zámku a plavbou výletní lodí až k Janohradu. Po dobrém obědě jsme se vrátili zpět a pochopitelně opět k pracovním stolům.

Poslední den se nesl opět ve znamení společné práce, a to se zřetelem k doplnění materiálů na moodle server a k celkové evaluaci našeho projektu. Po obědě byly všem partnerům za přítomnosti pana ředitele PaedDr. Vlastimila Kropáče předány certifikáty a upomínkové předměty. Zbytek dne se již odehrával ve volném duchu a někteří naši přátelé vyplnili svůj volný čas cestováním a nákupy v nedalekém Brně.

V sobotu ráno jsme se se všemi rozloučili a autobus zavezl naše zahraniční partnery na pražské letiště. Za sebe mohu říct, že celé dva roky byly jak pro naši školu, tak i pro studenty a vyučující velmi přínosné. Poznali jsme nové přátele, setkali jsme se s odlišnou kulturou a do jisté míry i s jinou mentalitou, než na kterou jsme zvyklí. I když oficiálně projekt končí k 30. září 2016, jeho plody budou nejen zúčastněné školy využívat i po další léta. Byl bych rád, kdybyste se s námi o výsledky naší práce mohli také podělit. Potřebné informace najdete na těchto dvou webových stránkách: https://moodle.curie.pl/ a https://erasmus.curie.pl/ .

 

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.